Tsuru ni notte: Tomoko no bouken
Tsuru ni notte: Tomoko no bouken